Tranzit ýük daşaýyşlar.


2018-01-12Biz siziň dykgatyňyza Eýranyň, Gazagystanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň şeýle hem Hazar deňiziniň üsti bilen goňşy ýurtlara barýan deňiz ýollaryndaky serhet geçelgeleri boýunça maglumatlary özünde jemleýän kartany hödürleýäris.

Tranzit ýük daşaýyşlar gurnalanda “Demirýolçy” ÝGPJ -iň işgärleri demir ýol ulagynyň serhetden geçişine gözegçiligi amala aşyrýarlar şeýle hem, dar aralykly demir ýoldan giň aralykly demir ýola geçilende we yzyna gaýdanda ýükleri birinden-beýlekisine ýüklemek meselelerini hem ünsden düşürmeýärler.

Demir ýol boýunça öz müşderilerimiz üçin daşalýan ýükler köp nomenklaturany öz içine alýar, bu gurluşyk we bezeg materiallary syrça önümleri, enjamlar we stanoklar, azyk harytlary we iýmit, halkyň sarp edýän harytlary, nebit önümleri, suwuklandyrylan gaz we başga himiki önümleri.